Pages

Szerzői jog információs portál


Közérthető információk szerzői jogosultaknak és szellemi alkotások felhasználóinak.

Szerzői joggal foglalkozó tematikus portálunk eligazodást kíván nyújtani a szerzői jogok jogosultjainak és a szellemi termékek felhasználóinak. Portálunk a szerzői jgo területével kapcsolatos jogi információkat és híreket tartalmaz közérthető formában.

A szellemi teljesítményeket, az azok előállítására fordított erőfeszítések miatt a jog elismeri. A szellemi alkotások felhasználása a nemzetgazdaság össztrmékének jelentékeny részét képezik. A szellemi tevékenységek eredményének egy része szerzői jogi értelmeben vett műnek minősül. A szerzői művel kapcsolatos jogosultságok főszabály szerint a mű szerzőjét illetik meg. A jogszabályok többféle jogosultságot biztosítanak a szerzők részére a megalkotott művekkel kapcsolatban.Szerzői jogok

A szerző jogosultságainak meghatározása, érvényesülése szempontjából rendkívül fontosak a szerzői jogvédelem határai. A szerzői jog kizárólag bizonyos feltételek esetén részesít védelemben valamely szellemi teljesítményt. A szerzői jogvédelem időben korlátozott, meghatározott, esetkörönként eltérő ideig illeti meg az adott szerzői művet. A szerzői jogvédelem szintén fontos korlátját jelenti a szabad felhasználás esete.Szerzői jogvédelem

A szerzők részére biztosított jogosultságok "papíron maradnának" és nem érvényesülnének a gyakorlatban, amennyiben a jogszabályok nem biztosítanak megfelelő eszközöket, jogkövetkezményeket a szerzői jog megsértése esetére. Szerzői jog megsértése

A szerzői jog speciális intézménye a közös jogkezelés, amely létrejöttének egyik fő indoka, hogy egyes műfajok műveit a sok különböző szereplő használja fel úgy, hogy ezen szerzői művekkel kapcsolatos jogok jogosultjai egy-egy adott felhasználás esetén szintén széles kört ölelnek fel. Szerzői jogi közös jogkezelés

A ICT szektor a GDP jelentős részének előállítója, különösen ha figyelembe vesszük a más iparágak (pl.: gépgyártás, autógyártás, stb.) termékeibe beépült információtechnológiai eszközök részsedését. Az IT eszközök működésében a szoftverek szerepe megkérdőjelezhetetlen. A szoftver mint szellemi alkotás hazai jogunkban a szerzői jog védelme alatt áll, az általánostól eltérő szabályok irányadók rá elsősorban az előállítás és a felhasználás speciális jellege miatt.Szoftver szerzői jog

Egyes műfajok szintén speciális jellemzőkkel bírnak, a szerzői alkotófolyamatba az általános esetekben nem szereplő aktorok jelnelhetnek meg.Adatbázis, reklám és film szerzői jogai