Pages

MIT VÉD A SZERZŐI JOG? A SZERZŐI JOGVÉDELEM TÁRGYA

A szerzői jog alapvetően minden szellemi tevékenységéből fakadó irodalmi, tudományos és művészeti alkotást védelemben részesít.

A szerzői jog védelmének feletétele, hogy a mű egyéni, eredeti jelleggel rendelkezzen. A szerzői jog szempontjából nem képeznek feltételt a mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzők. Szintén nem feltétel az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélet a szerzői jogi védelem szempontjából.

A fentiek alapján az irodalmi művek, ideértve a szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai műveket is, a szerzői jog védelmében részesülnek.

A szerzői jog védelmében részesül a színmű, a zenés színmű, a táncjáték a némajáték, a zenemű, (akár szöveggel akár anélkül), a rádió- és a televíziójátékok, a filmek és más audiovizuális művek. A fotóművészeti alkotások szintén tárgyai a szerzői jognak.

A jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a bíróságok és hatóságok határozatok, a hatóságok közleményei, illetve más hivatalos közlemények, illetve az előbbiek ügyiratai a szerzői jog szempontjából nem részesülnek védelemben. Szintén nem éveznek szerzői jogi védelmet a jogszabály alapján kötelező szabványok és más hasonló rendelkezések.

A sajtótermékek közleményeinek alapját képező tények, napi hírek szintén nem tárgyai a szerzői jogi védelemnek.

Az ötletek, elvek, elgondolások nem tárgyai a szerzői jog által biztosított védelemnek. Az eljárások, működési módszerek vagy matematikai műveletek szintén nem védettek a szerzői jog által.

A folklór kifejeződései nem részesülnek szerzői jogi védelemben. Ettől eltérően egyéni, eredeti jellegű mű szerzőjét megilleti szerzői jogi védelem akkor is, ha a mű népművészeti ihletésű.

A szerzői jog védelmének időtartama

A szerzői jogok a szerző életében és halálától számított hetven éven át részesülnek védelemben.

A hetvenéves szerzői jogi védelmi idő a szerző halálát követő év első napjától számítandó.

Amennyiben többszerzős műről van szó, úgy az utoljára elhunyt szerző halálát követő év első napjától kell számítani a határidőt. Speciális szabályok alkalmazandók a szerzői jogi védelmi idő számítására azon szerzői művek esetében, amelyek szerzője nem ismert, illetve több részletben kerültek nyilvánosságra hozatalra.