Pages

SZERZŐI JOGI KÖZÖS JOGKEZELÉS

Közös jogkezelés történhet a szerzői és kapcsolódó jogosultak elhatározása vagy jogszabályi rendelkezés alapján (kötelező közös jogkezelés). A közös jogkezelést valamely szervezet végez. A közös szerzői vagy szomszédos jogkezelést végző szervezetekről a kultúráért felelős miniszter vezet nyilvántartást.

Közös jogkezelést végző szervezet csak egyesületi formában működhet. Egyes művek közös jogkezelését országosan csak egyetlen jogkezelő láthatja el (pl.: film, hangfelvétel, stb.) A közös jogkezelő szervezethez bármely jogosult csatlakozhat.

A közös jogkezelés körébe eső művek és felhasználási módok esetén nem szükséges a szerzői vagy szomszédos jogosultak engedélyét kérni a műfelhasználáshoz. Ezekben az esetekben a közös jogkezelő részére történő díjfizetés a műfelhasználás feltétele. A díj a közös jogkezelő szervezet által meghatározott díjszabás rögzíti, amelyet a kultúráért felelős miniszter hagy jóvá.