Pages

A SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

A szerzői jogainak megsértése esetén a szerző a jogsértővel szemben a polgári jog területén az alábbi igényeket támaszthatja:

  • követelheti a szerzői jog jogsértése megtörténtének bírósági megállapítását;

  • a szerzői jog megsértésének vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő további jogsértéstől eltiltását követelheti;

  • a szerzői jog megsértőjétől követelheti, hogy a jogsértő adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak, az elégtétel adása nyilatkozattal vagy más megfelelő módon is lehetséges;

  • a szerzői jog megsértője szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;

  • követelheti a szerzői jog megsértésével elért gazdagodás visszatérítését;


  • a sérelmes helyzet megszüntetését követelheti;


  • a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

A fenti példálózó felsorolás nem tartalmazza a szerzői jog megsértésének valamennyi polgári jogkövetkezményét, illetve az esetlegesen felmerülő más jogági következményeket (pl.: büntetőjogi szankciók).

A kereskedelmi mértékkel kapcsolatos szerzői jogsértés különös következményeket is maga után vonhat.

A szerzői jog megsértése esetén a polgári eljárások vonatkozásában jogérvényesítést könnyítő, illetve gyorsító rendelkezések érvényesülnek.