Pages

ADATBÁZISOK ÉS SZERZŐI JOG

Az adatbázisok részesülhetnek szerzői jogi, vagy azzal szomszédos védelemben is.

A rendelkezések a szerzői jogok átruházása, a szabad felhasználás esetei, valamint a felhasználásra irányuló szerződés alakiságában jelennek meg.

REKLÁMCÉLÚ MŰVEK A SZERZŐI JOGBAN

Szintén speciális szerzői jogi értelemben vett műcsoportot jelentenek a reklámozás céljára megrendelt művek. A szerzői jogok átruházása, a szerzői jogi szerződések lényeges elemei, valamint a közös jogkezelés kérdései térnek el az általános szabályoktól.

FILMEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZERZŐI JOGI SZABÁLYOK

A filmek rendszerint többszerzős művek, amelyek rendszerint eltérőek létrejöttük körülményiben más szerzői jogi értelemben vett művektől. Filmek esetében az általánostól eltérő, hogy a film mikor minősül elkészültnek, az ezt követő módosításokra. A szerzői jogi szabályok meghatározzák a film előállítójának fogalmát, illetve egyes jogosultságokat hozzá telepít.

A filmkészítés sajátosságaihoz igazodva a szerzői jog többletjogosultságokat telepít a rendezőhöz egyes kérdésekben.

A munkaviszonyban létrehozott filmalkotásokra szintén az általánostól eltérő szabályok érvényesülnek. A szerzői jog a filmek esetében a jogosultságok átruházása vonatkozásában határoz meg speciális szabályokat.